Om oss

Ett av Sveriges mest kompetenta företag inom Elhandel.

Välkommen till oss på Oriri Energy Management, vi erbjuder spetskompetens inom elhandel. Elmarknaden är komplex och full av risker. Som mindre förbrukare och konsument kan man skydda sig mot riskerna genom att handla ett fastprisavtal från en elhandlare. Tyvärr är detta dyrt och kostnaden kan inte försvaras för en större förbrukare. 

Oriri Energy Management har sedan avregleringen 1996 arbetat med att hantera risker utan att behöva betala elhandlaren för detta. Det betyder inte att det är riskfritt, men hanteringen skapar en trygghet för dig som kund. Vi har tagit fram strategier, policys, rutiner och instruktioner för industri, fastighet, offentlig förvaltning och energibolag för att kostnad och risk ska balanseras. Detta startar redan vid upphandlingen av el. Vår unika kompetens skapar värden för er som kund. 

Flemming Christoffersen, som äger och driver bolaget, startade sin karriär i och med att gasledningar drogs upp genom Sverige och en anställning på Sydkraft banade vägen. På 80-talet var i princip hela energimarknaden monopoliserad vilket innebar att kundens valmöjligheter var begränsade. Därefter har Flemming arbetat med värmepannor, förbränningsteknik för olja och gas, fjärrvärme, propangas-, naturgas-, biogas- och elhandel. 

De senaste 25 åren har Flemming fokuserat på elhandel och förnybar elproduktion på olika företag och haft ett antal befattningar:

 • Krafthandelschef Skellefteå Kraft AB, koncernledning
 • Försäljningschef Bixia AB, koncernledning
 • VD för Kraftaktörerna AB
 • Affärschef E.ON Kundsupport AB, bolagsledning
 • Försäljningschef E.ON Försäljning, bolagsledning
 • VD för E.ON Energisalg Danmark A/S
 • VD, ägare och konsult på Oriri Energy Management AB
 • VD, ägare och konsult på Öja Energihandel AB

 

Oriri Energy Managment AB har genom åren arbetat med ett 100-tal kunder inom industri, fastighet samt offentlig förvaltning. Vår erfarenhet av elhandelsfrågor är unik och vi har ett stort antal kunder som gärna förmedlar detta. Men för att du ska få en referens som kan svara på dina förväntningar eller din utmaning, så kontakta oss, så förmedlar vi rätt referens.

Oriri – din kompetens på den komplexa energimarknaden

Energi behöver vi alla. Vårt moderna samhälle bygger på att energimarknaderna fungerar, är effektiva och dessutom erbjuder miljövänliga alternativ. Europeisk och globala energimarknader påverkar oss här i Norden och marknaderna är mycket komplexa, riskfyllda samt kräver förståelse för hur allt hänger ihop. Kopplat till detta finns även ett antal marknader som vi också måste engagera oss i:

 • EPAD (elområdesdifferenser)
 • EU:s utsläppsrättshandel för CO2
 • Ursprungsgarantier
 • Elcertifikat

Handel, användning och uppföljning av energi fordrar därför att man är uppdaterad om marknaden, system, regelverk, miljö och skatter. Oriri har över 30 års praktisk erfarenhet och erbjuder industri, fastigheter och offentlig förvaltning värdeskapande kompetens inom dessa områden.