Oriri kan elhandel

Anlita spetskompetens till ditt företag för inköp av el

Oriri är din guide och kunskap på en komplex marknad

Ett av Sveriges mest kompetenta företag inom Elhandel. Välkommen till oss på Oriri Energy Management, vi erbjuder spetskompetens inom elhandel. Elmarknaden är komplex och full av risker. 

Business accountant or banker

Elupphandling

Att köpa el till sitt företag verkar vid en första anblick som en relativt enkel sak; det är ganska lätt att ta in anbud, utvärdera pris och skriva på ett elhandelsavtal och få en leverans till sina fastigheter eller anläggningar.

Men om du ska göra en riktigt bra affär gäller det att ha koll på alla delar av leveransen, kunna handeln och alla de ingående komponenterna, exempelvis elterminer, spothandel, elcertifikat, ursprungsgarantier, fysisk handel, finansiell handel, valuta, courtage, avgifter till myndigheter samt skatter. För att inte tala om vilka risker som handeln innebär och vem som ska bära riskerna.

Vi ser till att ni får ett elhandelsavtal som skapar värden och ett win-win förhållande med din elleverantör. Vårt mål är alltid att skapa värden som vida överstiger vår kostnad.

Vi arbetar även med att ta fram elhandelsstrategier och riskpolicy för att skapa långsiktigt bra elpriser med låg risk. Vi kan lämna ett flertal referenser där vi bidragit till att skapa stora värden genom vår långa erfarenhet och kompetens.

När leveransen är igång erbjuder vi ”Contract Management”, vår uppföljningstjänst där vi håller koll på att ni får det pris ni har förhandlat fram. För handen på hjärtat; vet du med 100 % säkerhet att ditt elpris är korrekt? När finansiell avräkning sker mot ett spotpris brukar de flesta inte ha koll på detta, utan accepterar utan vidare fakturan.

Det gör inte vi på Oriri. Vi ”räknar baklänges” och ser till att din faktura är 100% rätt. Vid fel kontaktar vi leverantören och rättar till felet. Eventuell återbetalning hamnar oavkortat hos er.

Accountant is calculate the budget.

Vilka är våra kunder?

Oriri Energy Managment AB har genom åren arbetat med ett 100-tal kunder inom industri, fastighet samt offentlig förvaltning. Våra kunder finns således i alla segment av energikedjan såsom;

  • Industrier
  • Fastighetsbolag
  • Kommuner och kommunala bolag
  • Regioner
  • Energibolag
  • Elproducenter

Elhandel och riskhantering

Oriri Energy Management har sedan avregleringen 1996 arbetat med att hantera risker utan att behöva betala elhandlaren för detta. Det betyder inte att det är riskfritt, men hanteringen skapar en trygghet för dig som kund.

Vi har tagit fram strategier, policys, rutiner och instruktioner för industrifastighetoffentlig förvaltning och energibolag för att kostnad och risk ska balanseras. Detta startar redan vid upphandlingen av el. Vår unika kompetens skapar värden för er som kund. Oriri äger stor kunskap om;

Aktuella marknader (el, elcertifikat, utsläppsrätter, ursprungsgarantier mm)

  • Avgifter och skatter
  • Riskhantering
  • Fysisk och finansiell handel
  • LoU för offentlig sektor

Våra tjänster inom elhandel

Work of accountant in the company close up photo

Upphandling av el - alla typer av kontraktsformer

Signing contract.

Contract Management; Fakturakontroll, fysisk och finansiell krafthandel

Graph Business Financial Investment Risk Word

Framtagande av risk-
och handelsstrategier

Consultant reading documents and using a laptop in an office

Portföljförvaltning,
rådgivning för köp och sälj

Wind turbine energy generaters on wind farm, with solar panels underneath.

Stöd vid förnybar elproduktion
från vind och sol

Business contract

Power Purchase Agreement (PPA), långa elavtal (upp till 25 år)

Burst of sunlight shining on solar panels, renewable energy, sustainable energy

Hantering överskott, el samt hantering av elcertifikat och ursprungsgarantier

Young businesswoman filling in personal tax declaration

Punktskatter och deklarationer
på el och elcertifikat

Varför ska du anlita Oriri

I takt med att marknaden har utvecklats och idag mer och mer drivs av kunden och kundens intresse för ekonomi, energi och miljö, beslutade vi 2014 att denna förändring måste tas tillvara på och startade Oriri Energy Management AB.

Resultat

Vi levererar ett resultat till er, vår insats skall generera ett positivt värde för er. 

Enkelt

Vi gör inte saker svårare än de är. Vi ger er en trygghet i en komplex värld

Kunskap & erfarenhet

Ju mer du vet och har kunskap om, desto mer fördelar vinner du. Oriri-gruppens erfarenhet av energimarknaderna står till ditt förfogande

Problemlösare

Vi är lösningsfokuserade. Dina problem är vår utmaning. Vi vet vilka frågor som skall ställas och hur de kan lösas. 

Nätverk

Många år i branschen har skapat kontakter som kommer våra kunder tillgodo.

Kontakta oss

Är du intresserad av att anlita oss för något uppdrag, vänligen skriv in dina kontaktuppgifter och vad ärendet gäller i formuläret nedan så återkopplar vi så snabbt vi kan, alltid inom 24 timmar!